threshold picture

Kvalitet

Rögle Tröskeln er ikke certificeret med nogen ISO-standard, men arbejder med sit eget system. Dette system minder delvis om TPS (Toyota Production System) hvor fejl og afvigelser dokumenteres og analyseres. Udover at minimere risikoen for samme fejl i fremtiden engagerer og opmuntrer det hele organisationen til hele tiden at lede efter forbedringer. 

Svenska
english
danish
Udskriv