threshold picture

Kvalitet

Rögle Tröskeln är inte certifierat enligt någon ISO-standard utan arbetar efter ett eget system. Detta system påminner delvis om TPS (Toyota Production System) där fel och avvikelser dokumenteras och analyseras. Utöver att minimera risken för samma fel i framtiden engagerar och uppmuntrar det hela organisationen att ständigt leta efter förbättringar.

Svenska
english
danish
Skriv ut