threshold picture

Miljö

Rögle Tröskeln är inte miljöcertifierad enligt någon ISO-standard, men försöker successivt minska sin påverkan på miljön genom förbättrad hantering av insatsvaror, förändrad ytbehandlingsteknik och målsättningen att hitta leverantörer i närområdet.

Vårt totala utsläpp av lösningsmedeln ligger nu på under 300kg om året. Detta är en minskning med 98% på 5 år, vilket har medfört att vi ej längre ligger under någon tillsyn från myndigheter.

 

Svenska
english
danish
Skriv ut